shadows

Functionaliteiten Profix AGF

Inkoop

 • Snelle registratie van de inkopen
 • Inkopen in verschillende eenheden (Bulk/COLLI/KGN/STK/POND/etc.)
 • Voorkeursartikelen per leverancier gebruiken (automatisch bijgewerkt)
 • Laatste inkoopprijs per product per leverancier instelbaar
 • Partijenadministratie, inclusief verschillende fasen:
  Vast- / bijkoop
  Commissie- / consignatiehandel
  Verwachte / geloste partijen
  Deels geloste partijen
 • Afsplitsen inkoopregels
 • Commissionair + reservering commissie instelbaar op inkoop 
 • Diverse opmerkingen /referenties
 • Uitmelden en –afrekenen
 • Maken van tussenmeldingen/salesaccounts
 • Minimale garantieprijs
 • Partijkosten registratie (verwachte inkomende facturen registreren)
 • Extra kosten t.b.v. of op afrekening registreren
 • Handmatige kosten of automatisch berekende kosten (o.b.v. parameters)
 • Inkoopprijsafspraken
 • Overzichtelijke partijresultaten
 • Koppeling documenten en foto's aan partijen
 • Automatisch berekenen/reserveren transportkosten (inclusief transport rayonnen)
 • Claimregistratie inkoop
 • Keurfunctionaliteiten
 • Kwaliteitsregistratie /rapportage
 • Containerregistratie
 • Inlezen van packlijsten (containerfiles/palletfiles)
 • Global Gap registratie module
 • Transportritten genereren inkoop t.b.v. bulk inkopen
 • Diverse overzichten, o.a.:
  Inkoopoverzichten
  Inkoopbevestigingen
  Transportopdrachten
  Partijresultaten
 • Koppeling met labelprinters mogelijk
 • Tareerfunctionaliteit inclusief tareerverslag, doorval
 • Weegbrug functionaliteit
Verkoop
 • Snel zoeken en registreren van de verkopen, incl. verschillende fasen o.a.:
  Nieuwe orders
  Orders in bewerking
  Orders in commissie
  Orders klaar voor facturatie
  Gesloten orders (incl. gefactureerde orders)
 • Automatische verkoopprijsberekeningen en kostendoorbelastingen
 • Laatste verkooprijs per product per klant
 • Margeberekening zichtbaar op verkoop + regel (incl. totalen)
 • Proforma facturen
 • Claim-/creditregistratie met koppeling naar inkooppartijen
 • Bellijsten
 • Prijslijsten en prijsgroepen (incl. consumentenprijzen)
 • Prijsafspraken per klant per artikel per periode
 • Automatisch berekenen / reserveren van transportkosten (evt. via rayonnen)
 • Kredietlimietinformatie en -blokkering tijdens verkoop (op aantal dagen of limiet)
 • Financiële informatie incl. niet betaalde facturen inzichtelijk
 • Fifoverladen per order of alle orders
 • Verkopen door de "0" (negatieve voorraad creëren)
 • Verkoophistorie
 • Productoverzichten
 • Verkoopprijsafspraken
 • Verkooprijzen o.b.v. basisprijs  + kosten + opslagen
 • Handmatige of automatisch verkoopkosten toevoegen aan order
 • Voorkeursartikelen per klant instelbaar
 • Verkopen in verschillende eenheden (Bulk/COLLI/KGN/STK/POND/etc.)
 • Verkopen met of zonder partijtoewijzing, per order instelbaar
 • Opmerkingen voor Loods / Klant / Transporteur
 • Pakbonnen genereren
 • Transportopdrachten geven (via mail/fax/print)
 • Verlaadopdrachten geven (via mail/fax/print)
 • Transportritten verkoop t.bv. Bulk verkopen
Voorraad
 • Voorraadbeheer, inclusief verschillende voorraadlocaties
 • Voorraadcorrectiesysteem
 • Orderpick (+ controleur) functionaliteiten (incl. tijdsregistratie en fouten per order)
 • Looplocaties ten behoeve van orderpicking
 • Koppeling meerdere vestigingen
 • Expeditie partijen, opslag voor derden
 • Douane-, femac-, transitoadministratie
Overbrengen van goederen
 • Overbrengen van goederen tussen meerdere voorraadlocaties
 • Automatisch transportkosten berekening + reservering op partij(en)
 • Status van verwacht / gelost per overbrenging
 • Transportopdrachten aanmaken voor overbrenging + versturen (mail/fax/print)
Ompak/Verpak/Sorteer/Rijpen functionaliteit
 • Resultaat gekoppeld aan partijadministratie
 • Incl. verschillende fasen: nieuw, in productie, geproduceerd, gesloten
 • Meerdere "in" of meerdere "uit" artikelen
 • Kosten opvoeren en verdelen over de partijen in ompak
 • Ompakopdrachten aanmaken + versturen (mail/fax/print)
Facturatie / Financieel
 • Contant facturen, weekfacturen, dag facturen
 • Aanmaak te verwachten inkoopnota's
 • (Matchen) Financiële (kosten)reserveringen t.a.v. in- en verkopen en logistieke handelingen
 • Automatische doorboekingen van kosten aan in- en verkoopzijde
 • Koppeling c.q. integratie met diverse externe software (waaronder AccountView, Exact, etc.)
 • Versturen aanmaningen
 • Diverse facturatie overzichten
 • Factuur op maat instelbaar
 • In- en verkoop en facturatie in verschillende valuta's
Overige functionaliteiten
 • Fustadministratie en -afrekening
 • Tracking & tracing
 • EDI
 • IDEP (CBS / Intrastat) aangifte
 • KCB / aangifte Productschap Tuinbouw
 • Importeren / exporteren van data in / uit de applicatie
Algemeen
 • Multi-user of standalone
 • In meerdere talen beschikbaar
 • Alle schermen flexibel en naar eigen keuze instelbaar
 • Alle bonnen mailen, faxen of printen
 • Flexibel in te richten schermen en kolommen
 • Gebruik van kleuren/tabbladen
 • Gebruik van zelf te bepalen validatie regels (meldingen)
 • Gebruikersrechten in te stellen per gebruiker( of groep)
 • Verschillende schermen voor verschillende gebruikers
 • Eenvoudig beheer stam-/basisgegevens
 • Zelf in te richten producten en/of productcodes
 • Werken met codes voor relaties (of niet)
 • Standaard zelf te bepalen sjablonen t.b.v. alle uitgaande email
 • Alles snel exporteren naar Excel / PDF / CSV / RTF / MHT / HTML/ Image /TXT
 • Zelf selecteren, knippen en plakken naar bijv. Word/Excel
 • Zelf kunnen filteren van data (onder bepaalde condities)
 • Flexibele managementinformatie (incl. grafieken) o.b.v. pivots ( geïntegreerde draaitabellen)
 • KPI's
 • Dashboards
 • Gebruik van geplande taken (bijv. 's nachts, t.b.v. facturatie / opensaldo etc. )